(((KUTA)))

hello~~~~!!!

arrived BALI!!!!!!!!!atto-teki ni (((PANAS!!!!*1)))SKIN kara yabai WET wo GET!!!!!!!TIME ga susumu gotoni (((DAI GENKI~~~~!!!)))NIGHT TIME ha yabai(((scool)))ni kanpeki ni nureru~yo!!!!!sarani DOSHABURI no DOSAKUSA ni magirete yabaiHERB nado susuete kuru PUSSHAA STYLE ni kansin situtu kinou ha long transpoo kara so tired kara sleep wannii(today)SO SORRY NOW I dont have USB cable to inport my yabai photos&video,so I go to super marketi na kub!!!!

junpa lagi~~~~~~~~~~

*1 panas=hot

0 件のコメント:

コメントを投稿